Інформаційна служба:
044 20 500 20
(Багатоканальний)

Тиреоїдна панель

5.2 TORCH-інфекції
5.2.1 ЦМВ-інфекція
5.2.2 Герпетична інфекція
5.2.3 Вірус Епштейна-Барр
5.2.4 Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)
5.2.5 Краснуха (Rubella virus)
5.2.6 Parvovirus B19
5.2.7 TORCH-пакети
5.3 Урогенітальні інфекції
5.3.1 Chlamydia trachomatis
5.3.2 Mycoplasma/Ureaplasma
5.3.3 Treponema pallidum
5.3.4 Trichomonas vaginalis
5.3.5 Candida
5.3.6 Neisseria gonorrhoeae
5.3.7 ВПЛ (вірус папіломи людини)
5.3.8 Біоценоз урогенітальний
5.4 Інші інфекції
5.4.2 Bordetella pertussis
5.4.3 Chlamydia pneumoniae
5.4.4 Helicobacter pylori
5.4.5 Mycoplasma pneumoniae
5.4.6 Staphylococcus aureus, MRSA (метицилінрезистентний)
5.4.7 Епідемічний паротит (Rubalavirus)
5.4.8 Кір (Morbillivirus)
5.4.9 Паразитарні дослідження

13.1 Моніторинг ліків
13.2 Тяжкі метали
13.3 Діагностика порушень метаболізму
13.4 Амінокислоти

Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна) / 2001

Антимікросомальні антитіла утворюються імунною системою людини в процесі розвитку певних захворювань щитоподібної залози. Виявлення цих антитіл може допомогти діагностувати автоімунні захворювання щитоподібної залози. Оптимально досліджувати з оцінкою рівнів тиреотропного гормону, вільного тироксину.

Кальцитонін / 2068

Кальцитонін — гормон, що продукується спеціальними клітинами (С-клітинами) щитоподібної залози. Бере участь у регуляції рівня кальцію в крові, але його роль у регуляції незначна порівняно із паратиреоїдним гормоном і вітаміном D. Показник необхідно досліджувати, якщо у вас є вузол у щитоподібній залозі, з метою виключення однієї із агресивних форм раку, медулярного раку щитоподібної залози (МРЩЗ), у моніторингу лікування МРЩЗ, коли у когось із членів вашої родини є МРЩЗ. Оптимально досліджувати з ТТГ та іншими показниками.

Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO) / 1001

Пероксидаза щитоподібної залози — фермент, який бере участь у синтезі гормонів тироксину і трийодтироніну. Антитіла до пероксидази щитоподібної залози — це антитіла, які виробляються, коли імунна система помилково розпізнає цей фермент як сторонню речовину. Це призводить до хронічного запалення щитоподібної залози (тиреоїдит), пошкодження тканин і / або порушення функції. Тест дає змогу виявити автоімунні захворювання щитоподібної залози. Показник необхідно досліджувати, якщо у вас збільшена щитоподібна залоза (зоб) і / або коли рівні ТТГ, Т4, Т3 виходять за межі норми. Оптимально досліджувати з ТТГ, Т4 віл.

Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ) / 1106

Рецептори ТТГ — невеликі частинки клітин щитоподібної залози, які притягують до себе тиреотропний гормон і за допомогою яких запускається синтез залозою гормонів. За деяких захворювань імунна система організму починає їх сприймати як чужорідні об’єкти і атакує антитілами. Це призводить до розвитку клініки підвищеної функції щитоподібної залози (гіпертиреоз). Показник необхідно досліджувати, якщо є клінічні прояви підвищеної функції щитоподібної залози і / або коли рівень ТТГ знижений, а рівень Т4 віл і / або Т3 підвищений. Оптимально досліджувати із ТТГ, Т4 віл, Т3 віл.

Тиреоглобулін (ТГ) / 1003

Тиреоглобулін (ТГ) — білок, який синтезується щитоподібною залозою. Є джерелом для утворення гормонів щитоподібної залози — тироксину (Т4) і трийодтироніну (Т3). Показник слід визначати для контролю лікування, виявлення рецидиву раку щитоподібної залози (оптимально з антитілами до тиреоглобуліну), встановлення причини порушення функції щитоподібної залози, гіпертиреозу і гіпотиреозу. Визначення ТГ краще поєднувати з оцінкою рівнів антитіл до тиреоглобуліну і загального тироксину.

Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ) / 1002

Антитіла до тиреоглобуліну — це білкові речовини, утворені клітинами імунної системи у відповідь на контакт з тиреоглобуліном. У нормі тиреоглобулін ізольований від імунних клітин. За певних патологічних станів (автоімунні захворювання, травми, запалення) ізоляційний бар’єр порушується й імунна система починає атакувати тиреоглобулін, вважаючи його чужорідним агентом. Визначення рівнів антитіл до тиреоглобуліну дає змогу діагностувати автоімунні захворювання щитоподібної залози, використовується для моніторингу після лікування певних форм раку щитоподібної залози в поєднанні з визначенням рівня тиреоглобуліну. Оптимально досліджувати з ТГ, ТТГ, Т4 віл, АТПО.

Тиреотропний гормон (ТТГ) / 1004

Тиреотропний гормон (ТТГ) — речовина, що синтезується гіпофізом (частина головного мозку). Головним завданням ТТГ є регуляція виділення щитоподібною залозою тироксину і трийодтироніну. Визначення рівнів ТТГ використовується для оцінки функціонального стану гіпофіза і щитоподібної залози, а також для діагностики захворювань цих органів. Є тестом скринінгу для оцінки функції щитоподібної залози. Рівень ТТГ слід визначити, якщо у вас є ознаки чи симптоми зниженої (гіпотиреоз) або підвищеної (гіпертиреоз) функції щитоподібної залози, якщо виявлено вузол у щитоподібній залозі, коли ви отримуєте лікування, пов’язане із захворюванням щитоподібної залози. Оскільки прояви порушення функції щитоподібної залози, особливо на початкових етапах розвитку, неспецифічні і властиві багатьом хронічним захворюванням, дослідження ТТГ слід включати в комплекс тестів щорічного лабораторного обстеження. Оптимально досліджувати з іншими тестами тиреоїдної панелі.

Тироксин загальний (T4 загальний) / 1006

Тироксин (Т4) — це один із головних гормонів щитоподібної залози, який відіграє ключову роль в обміні речовин. Тироксин загальний відображає сумарну кількість зв’язаного із білками крові й вільного тироксину. Дослідження необхідно провести, якщо у вас є ознаки чи симптоми захворювання щитоподібної залози, збільшена щитоподібна залоза (зоб), є вузол у щитоподібній залозі, якщо в результаті дослідження ТТГ виявлено підвищений або понижений його рівень, коли ви отримуєте лікування, пов’язане із захворюванням щитоподібної залози. Оптимально досліджувати із Т3 віл, Т4 віл, ТТГ, антитілами до щитоподібної залози.

Тироксин вільний (T4 вільний) / 1005

Тироксин (Т4) — гормон щитоподібної залози, який відіграє ключову роль в обміні речовин. Т4 в крові людини поділений на дві частини (зв’язаний із білками крові та незв’язаний (вільний)). Зв’язаний тироксин неактивний, впливати на діяльність організму може лише вільний тироксин. Визначення рівня вільного Т4 дає змогу оцінити не лише його кількість, а й активність, що важливо для діагностики та лікування захворювань щитоподібної залози.

Трийодтиронін загальний (T3 загальний) / 1008

Трийодтиронін — один із гормонів щитоподібної залози, який відіграє ключову роль в обміні речовин в організмі. Загальний рівень дає змогу сумарно оцінити кількість зв’язаного з білками та вільного трийодтироніну. Дослідження необхідно провести, якщо у вас знижений рівень ТТГ, особливо за нормального рівня вільного тироксину, і / або є ознаки чи симптоми підвищеної функції щитоподібної залози. Для точного розуміння стану організму важливе комплексне вивчення рівня Т3 загального з Т3 віл, Т4, ТТГ.

Трийодтиронін вільний (T3 вільний) / 1007

Вільний трийодтиронін — це та частина трийодтироніну, що не зв’язана з білками крові. Саме вільний трийодтиронін регулює обмін речовин в організмі, активно впливаючи на рецептори в різних органах і тканинах. Дослідження необхідно провести, якщо у вас знижений рівень ТТГ, особливо за нормального рівня вільного тироксину, і / або є ознаки чи симптоми підвищеної функції щитоподібної залози (гіпертиреозу). Оптимально досліджувати з ТТГ, Т4 віл.

Йод (сеча) / 4037

Йод — це природний мікроелемент, який в організмі людини відіграє ключову роль у синтезі щитоподібною залозою тиреоїдних гормонів (тироксину та трийодтироніну). У разі дефіциту йоду активність виділення тиреоїдних гормонів знижується і розвиваються захворювання із групи йододефіцитних. Визначення рівнів йоду є вкрай важливим для діагностики, лікування та профілактики цих захворювань. Оцінювати рівень йоду краще разом із визначенням рівнів тироксину, трийодтироніну та тиреотропного гормону.