Інформаційна служба:
044 20 500 20
(Багатоканальний)

Панель порушень вуглеводного обміну

5.2 TORCH-інфекції
5.2.1 ЦМВ-інфекція
5.2.2 Герпетична інфекція
5.2.3 Вірус Епштейна-Барр
5.2.4 Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)
5.2.5 Краснуха (Rubella virus)
5.2.6 Parvovirus B19
5.2.7 TORCH-пакети
5.3 Урогенітальні інфекції
5.3.1 Chlamydia trachomatis
5.3.2 Mycoplasma/Ureaplasma
5.3.3 Treponema pallidum
5.3.4 Trichomonas vaginalis
5.3.5 Candida
5.3.6 Neisseria gonorrhoeae
5.3.7 ВПЛ (вірус папіломи людини)
5.3.8 Біоценоз урогенітальний
5.4 Інші інфекції
5.4.2 Bordetella pertussis
5.4.3 Chlamydia pneumoniae
5.4.4 Helicobacter pylori
5.4.5 Mycoplasma pneumoniae
5.4.6 Staphylococcus aureus, MRSA (метицилінрезистентний)
5.4.7 Епідемічний паротит (Rubalavirus)
5.4.8 Кір (Morbillivirus)
5.4.9 Паразитарні дослідження

13.1 Моніторинг ліків
13.2 Тяжкі метали
13.3 Діагностика порушень метаболізму
13.4 Амінокислоти

Адипонектин / 9013

Адипонектин — гормон, що синтезується жировою тканиною під впливом інсуліну. Адипонектин бере активну участь в регулюванні енергетичного обміну, має протизапальну дію, запобігає розвитку атеросклерозу судин, впливає на чутливість тканин до інсуліну. Визначення рівнів адипонектину дає змогу оцінити ризик розвитку цукрового діабету 2-го типу, інфаркту.

Глікований гемоглобін (HbA1c) / 1080

Глікований гемоглобін (HbAlc) — це речовина, що утворюється в результаті з’єднання гемоглобіну з глюкозою. Аналіз дає змогу оцінити середній рівень глюкози в крові за період 2–3 місяці до обстеження шляхом вимірювання процентного вмісту HbAlc в крові. Допомагає діагностувати переддіабет і цукровий діабет, контролювати ефективність лікування і мінімізувати ускладнення. Показник слід включити в перелік щорічних лабораторних обстежень, особливо у разі наявності факторів ризику і симптомів діабету.

Глюкоза (добова сеча) / 1078

Глюкоза — основне джерело енергії в людському організмі. В нормі вона, проходячи через нирки, не потрапляє в сечу. Але у разі значного підвищення її рівнів або порушення роботи нирок глюкоза проникає в сечу і може бути там визначена лабораторними методами. Оцінка рівнів глюкози в сечі застосовується як додатковий маркер для виявлення цукрового діабету, захворювань нирок і щитоподібної залози, отруєнь токсичними для нирок речовинами (морфін, стрихнін, фосфор та ін.).

Глюкоза (сироватка) / 1079

Глюкоза — основне джерело енергії для організму людини. Глюкоза надходить в організм з їжею та в невеликих кількостях утворюється в окремих органах шляхом розпаду інших речовин. Визначення рівнів глюкози є одним із базових лабораторних тестів у діагностиці переддіабету, цукрового діабету та гіпоглікемічних станів. Для полегшення інтерпретації отриманих результатів у діагностиці цукрового діабету і переддіабету цей аналіз бажано проводити в комплексі з визначенням індексу НОМА та глікованого гемоглобіну.

Глутамінокисла декарбоксилаза (GADА), антитіла IgG / 9196

Глутамінокисла декарбоксилаза — одна з мішеней в клітинах острівців Лангерганса для антитіл, синтезованих імунною системою. Визначення антитіл до глутамінокислої декарбоксилази дає змогу виявити людей з підвищеним ризиком розвитку цукрового діабету 1-го типу або тих, хто потребує лікування інсуліном, диференціювати різні типи цукрового діабету. Цей аналіз слід виконувати в комплексі з визначенням антитіл до інших автоантигенів підшлункової залози, генетичних і метаболічних маркерів цукрового діабету.

Інсулін / 1019

Глутамінокисла декарбоксилаза — одна з мішеней в клітинах острівців Лангерганса для антитіл, синтезованих імунною системою. Визначення антитіл до глутамінокислої декарбоксилази дає змогу виявити людей з підвищеним ризиком розвитку цукрового діабету 1-го типу або тих, хто потребує лікування інсуліном, диференціювати різні типи цукрового діабету. Цей аналіз слід виконувати в комплексі з визначенням антитіл до інших автоантигенів підшлункової залози, генетичних і метаболічних маркерів цукрового діабету.

Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення) / 9172

Антитіла до інсуліну — речовини, що синтезуються клітинами імунної системи людини, вибірково атакуючи та пошкоджуючи (деактивуючи) інсулін. В нормі вони відсутні або ж виявляються в мінімальних кількостях. Підвищення їхнього рівня є однією з найвагоміших причин розвитку цукрового діабету 1-го типу. Визначення рівнів антитіл до інсуліну використовується для диференційної діагностики різних типів діабету, визначення ризику розвитку цукрового діабету 1-го типу, оцінки адекватності лікування діабету інсулінами тваринного походження.

Інсулінові рецептори (α- і β-ланцюги), антитіла IgG / 9690

Інсулінові рецептори — це структурні одиниці клітинної стінки практично всіх клітин організму. Інсулін, зв’язуючись з інсуліновими рецепторами, забезпечує транспортування глюкози через клітинну стінку. За наявності антитіл до цих рецепторів відбувається їхня деактивація, порушення транспортування та подальшого метаболізму в клітинах глюкози, що є одним з механізмів розвитку цукрового діабету 2-го типу. Цей аналіз використовується для диференційної діагностики різних типів діабету.

Інсулінові рецептори (α- і β-ланцюги), антитіла IgG / 9690

Інсулінові рецептори — це структурні одиниці клітинної стінки практично всіх клітин організму. Інсулін, зв’язуючись з інсуліновими рецепторами, забезпечує транспортування глюкози через клітинну стінку. За наявності антитіл до цих рецепторів відбувається їхня деактивація, порушення транспортування та подальшого метаболізму в клітинах глюкози, що є одним з механізмів розвитку цукрового діабету 2-го типу. Цей аналіз використовується для диференційної діагностики різних типів діабету.

Лептин / 9014

Лептин — білок, синтезований клітинами жирової тканини. Забезпечуючи зв’язок між жировою тканиною та гіпоталамо-гіпофізарною системою, відіграє дуже важливу роль у  регуляції маси тіла людини. Визначення рівнів лептину використовується для пошуку причини ожиріння та патологічного зниження маси тіла, рецидивуючих тромбозів, оцінки ризиків розвитку захворювань серцево-судинної системи, в комплексі з іншими показниками.

Острівцевий апарат підшлункової залози, антитіла IgG (ICA, метод IFT) / 9173

Острівцевий апарат підшлункової залози (острівці Лангерганса) — це відповідальна за синтез та секрецію інсуліну частина підшлункової залози.  Поява антитіл до острівців Лангерганса свідчить про розвиток у пацієнта цукрового діабету 1-го типу. Виявлення цих антитіл використовується не лише для діагностики, а й для прогнозування ймовірності розвитку хвороби. Вкрай важливим є те, що аналіз дає змогу передбачити розвиток цукрового діабету ще за 1–8 років до появи його клінічних симптомів.

Проінсулін / 9305

Проінсулін — попередник і головне депо інсуліну в організмі людини. Рівні проінсуліну демонструють функціональну активність β-клітин підшлункової залози. Визначення рівнів проінсуліну застосовується для діагностики інсуліноми (пухлини підшлункової залози, що активно синтезує проінсулін) та дефіциту конвертази РС ⅓, визначення причини гіпоглікемії, оцінки стану підшлункової залози. Для підвищення інформативності цей аналіз краще здавати в комплексі з оцінкою рівнів інсуліну або С-пептиду.

Зв’язуючий пептид (С-пептид) / 1081

С-пептид — це неактивна речовина, яка утворюється після відокремлення інсуліну від проінсуліну. Визначення рівнів С-пептиду дає змогу оцінити секрецію інсуліну. С-пептид виводиться з організму людини значно довше за інсулін, і на його рівні не впливають  лікування пацієнта інсуліном та наявність антитіл до інсуліну,  що підвищує достовірність і точність отриманих результатів. Аналіз допоможе оцінити вироблення інсуліну бета-клітинами підшлункової залози, визначити причину низького рівня глюкози в крові (гіпоглікемії).

Тирозинфосфатаза, антитіла IgG / 2111

Тирозинфосфатаза — речовина, що присутня в клітинах острівців Лангерганса і виступає в ролі автоантигена (мішені для антитіл, синтезованих імунною системою). Визначення рівнів антитіл до тирозинфосфатазеи дає змогу провести диференційну діагностику різних типів цукрового діабету, виявити людей з підвищеним ризиком розвитку цукрового діабету 1-го типу. Для підвищення інформативності аналізу його краще проводити в комплексі з іншими видами автоантитіл, з визначенням генетичних і метаболічних маркерів цукрового діабету.

Фруктозамін / 1082

Фруктозамін — комплекс глюкози і білка крові людини (найчастіше альбуміну), дає змогу об’єктивно оцінити усереднений рівень глюкози за період приблизно 10–20 днів до моменту здачі аналізу. Дослідження може допомогти контролювати рівень глюкози (цукру) в крові протягом останніх 2–3 тижнів, якщо у вас цукровий діабет, особливо коли неможливо контролювати діабет за допомогою тесту на глікований гемоглобін; визначити ефективність змін у вашому плані лікування діабету, якщо вони були зроблені недавно.

Транспортер цинку 8 (ZnT8), сумарні антитіла / 2429

Антитіла до транспортера цинку — достатньо новий, але вже добре вивчений маркер цукрового діабету 1-го типу. Він у великій кількості з’являється вже на перших етапах розвитку захворювання. Аналіз широко застосовується диференційної діагностики цукрового діабету 1-го типу, визначення ступеня прояву інсулінової недостатності і, як наслідок, ефективної корекції лікування хвороби.