Інформаційна служба:
044 20 500 20
(Багатоканальний)

Панель фосфорно-кальцієвого обміну

5.2 TORCH-інфекції
5.2.1 ЦМВ-інфекція
5.2.2 Герпетична інфекція
5.2.3 Вірус Епштейна-Барр
5.2.4 Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)
5.2.5 Краснуха (Rubella virus)
5.2.6 Parvovirus B19
5.2.7 TORCH-пакети
5.3 Урогенітальні інфекції
5.3.1 Chlamydia trachomatis
5.3.2 Mycoplasma/Ureaplasma
5.3.3 Treponema pallidum
5.3.4 Trichomonas vaginalis
5.3.5 Candida
5.3.6 Neisseria gonorrhoeae
5.3.7 ВПЛ (вірус папіломи людини)
5.3.8 Біоценоз урогенітальний
5.4 Інші інфекції
5.4.2 Bordetella pertussis
5.4.3 Chlamydia pneumoniae
5.4.4 Helicobacter pylori
5.4.5 Mycoplasma pneumoniae
5.4.6 Staphylococcus aureus, MRSA (метицилінрезистентний)
5.4.7 Епідемічний паротит (Rubalavirus)
5.4.8 Кір (Morbillivirus)
5.4.9 Паразитарні дослідження

13.1 Моніторинг ліків
13.2 Тяжкі метали
13.3 Діагностика порушень метаболізму
13.4 Амінокислоти

β-Cross Laps (кров) / 1557

β-Cross Laps — продукт розпаду колагену першого типу (важливої складової кісткової тканини). Рівень β-Cross Laps є показником активності резорбції (розпаду або ж руйнування) кісткової тканини. Цей аналіз широко застосовується як для діагностики захворювань, що провокують руйнування тканини кісток, так і для оцінки ефективності їхнього лікування. Рівень β-Cross Laps бажано оцінювати в комплексі з визначенням рівнів паратгормону та нирковими пробами.

25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D / 1228

25-гідроксивітамін D — основний метаболіт вітаміну D в крові людини. Його оцінка дає змогу оцінювати загальний рівень вітаміну D в організмі людини та відіграє важливу роль у діагностиці захворювань і патологічних станів, пов’язаних зі значним зростанням чи зниженням рівнів цього вітаміну. Оцінку 25-(ОН)D краще виконувати разом з визначенням 1,25-(OH)2D.

1,25-дигідроксивітамін D, 1,25-(OH)2D / 9700

1,25-дигідроксивітамін D — найактивніша форма вітаміну D в організмі людини. Оцінка рівнів 1,25-дигідроксивітаміну D дає змогу оцінити не лише кількість вітаміну в організмі, а й його функціональну активність (працездатність). Це принципово для діагностики цілого ряду захворювань, пов’язаних із відхиленням від норми рівнів вітаміну D. Комплексна оцінка 1,25-(ОН)2D та 25-(ОН) D підвищує точність діагностики.

Маркер кісткової резорбції (Bone TRAP 5b) / 9043

Bone TRAP 5b — специфічний (властивий лише кісткам) фермент, який бере участь у процесах резорбції (руйнування) кісткової тканини. Визначення рівнів Bone TRAP 5b є вкрай важливим для діагностики цілого ряду захворювань (зокрема й онкологічних), яким притаманне посилення руйнування тканини кісток. Оцінку рівнів Bone TRAP 5b бажано проводити в комплексі з визначенням β-Cross Laps.

Маркер формування кісткового матриксу (Total P1NP) / 9205

Bone TRAP 5b — специфічний (властивий лише кісткам) фермент, який бере участь у процесах резорбції (руйнування) кісткової тканини. Визначення рівнів Bone TRAP 5b є вкрай важливим для діагностики цілого ряду захворювань (зокрема й онкологічних), яким притаманне посилення руйнування тканини кісток. Оцінку рівнів Bone TRAP 5b бажано проводити в комплексі з визначенням β-Cross Laps.

Остаза (кісткова-лужна фосфатаза, кількісне визначення) / 9204

Остаза, або ж лужна фосфатаза кісток — фермент, що регулює транспортування фосфору через стінки клітин кісткової тканини. В клінічній практиці визначення рівнів остази використовується для оцінки обмінних процесів у кістках. Проведення даного аналізу дає змогу підтвердити цілий ряд захворювань, для яких характерне порушення метаболізму в кістках. Визначати остазу слід у комплексі з оцінкою рівнів фосфору, кальцію та вітаміну D.

Остеокальцин / 1022

Остеокальцин — один із найважливіших білків кісткової тканини. Рівні остеокальцину регулюються паратгормоном, вітамінами D і К. Визначення остеокальцину дає змогу оцінити метаболізм (обмінні процеси) в тканинах кісток. Оцінка рівнів остеокальцину є принциповою частиною діагностики цілого ряду захворювань, для яких характерне порушення кісткового обміну. Оптимально досліджувати із β-Cross Laps та іншими тестами фосфорно-кальцієвої панелі.

Паратгормон (ПТГ) / 1021

Паратгормон — гормон, продукований прищитоподібними залозами. Паратгормон бере участь у регуляції рівнів кальцію в організмі, активно впливаючи на кісткову тканину, нирки й кишечник. Визначення рівнів паратгормону широко застосовується для діагностики захворювань кісток, нирок та ендокринної системи. Дослідження паратгормону бажано проводити в комплексі з оцінкою рівнів кальцію, фосфору, кальцитоніну та вітаміну D.

Кальцій іонізований (сироватка) / 1156

Кальцій іонізований — активна форма кальцію в організмі людини. В такому вигляді кальцій бере участь у секреції гормонів, поділі клітин, скороченні м’язів і багатьох інших життєво важливих процесах. Визначення активного кальцію відіграє важливу роль у діагностиці величезної кількості захворювань, розвиток яких спровокований або ж просто супроводжується порушенням обміну кальцію в організмі.